Special Abilities (SA) w grze Lineage 2

Special Abilities (specjalne możliwości broni)

Special Abilities jest to możliwość podniesienia skuteczności i efektywności naszej broni i postaci którą otrzymaliśmy wraz z wprowadzeniem kroniki 4. SA można stosować w broniach od C-grade do S-grade. Każda z broni ma swoje trzy właściwości w zależności od założonego na nią kryształu. Kryształy służące do zrobienia na broni SA są w kolorach niebieskim, czerwonym i zielonym. Odpowiednio wylevelowany kryształ na broń można założyć u kowala (Blacksmith). W zależności od serwera aby móc robić SA należy albo nie potrzba mieć ukończonego questa. Poniżej zamieszczamy spis właściwości, które można 'założyć' na broń poprzez SA oraz ich znaczenie.

SA

Właściwość
Opis - znaczenie
Acumen
Zwiększa casting speed
Anger
Zwiększa power atak kiedy HP spadnie poniżej podanej wartości
Back Blow
Zwiększa szansę na zadanie ciosu krytycznego gdy atakujemy od tyłu
Bodili Blessing
Szansa na rzucenie body blessing na cel, gdy używa się białej magii
Cheap Shot
MP zużywana przy strzale jest mniejsza niż normalnie
Conversion
Zwiększa maksymalne MP zmniejszając maksymalne HP
Critick Anger
Zmniejsza HP powodując obrażenia przy zadaniu ciosu krytycznego
Critick.Bleed
Powoduje dodatkowe krwawienie przy zadaniu ciosu krytycznego
Critick Damage
Daje dodatkowe obrażenia przy zadaniu ciosu krytycznego
Critick Drain
Absorbuje HP przeciwnika przy zadaniu ciosu krytycznego
CritickPoison
Powoduje zatrucie przy zadaniu ciosu krytycznego
Critick Stunt
Zwiększa szansę na sparaliżowanie przy zadaniu ciosu krytycznego
Empower
Zwiększa magic atak
Evasion
Zwiększa możliwośc uniknięcia ataku przeciwnika
Focus
Zwiększa szansę na zadanie ciosu krytycznego
Guidance
Zwiększa szansę na trafienie w czasie ataku
Haste
Zwiększa szybkość ataku.
Health
Zwiększa HP o 25%
Light
Zmniejsza wagę broni
Long Blow
Zwiększa zasięg ataku
Magic Chaos
Szansa na rzucenie chaosu gdy używa się czarnej magii.
Magic Damage
Dodatkowe obrażenia przy użyciu magii
Magic Focus
Szansa na rzucenie Focus gdy używa się białej magii
Magic Hold
Szansa na rzucenie Root gdy używasz czarnej magii
Magic Paralize
Szansa na rzucenie paraliżu przy rzucaniu czarnej magii
Magic Poison
Szansa na rzucenie trucizny podczas używania czarnej magii
Magic Power
Podczas rzucania czaru zwiększa się zużycie MP i moc zaklęcia
Magic Regeneration
Regeneruje HP celu gdy używa się białej magii
Magic Silance
Szansa na rzucenie ciszy podczas używania czarnej magii
Magic Weknes
Szansa na rzucenie osłabienia podczas używania czarnej magii
Mana Up
Zwiększa max MP
Mental Shield
Szansa na rzucenie Mentalnej Tarczy gdy używa się białej magii
Mister
Zmniejsza się zużycie soulshotow podczas wystrzału
Rsk.Evasion
Zwiększa się możliwośc uniknięcia ciosu gdy spada HP
Rsk.Focus
Zwiększa się szansa na zadanie ciosu krytycznego gdy spada HP
Rsk.Haste
Zwiększa się szybkość ataku gdy HP spada

 Kryształy (Soul Crystals) wymagane dla odpowiedniej broni.

Typ

Grade

Broń (lvl kryształu)

Czerwony

Zielony

Niebieski

Topory
C
Stick of Faith (5)
Mana Up
Magic Hold
Magic Shield
C
Battle Axe (5)
Anger
Rsk.Focus
Haste
C
Big Hammer (5)
Health
Rsk.Focus
Haste
C
Silver Axe (5)
Anger
Rsk.Focus
Haste
C
Skull Graver (5)
Anger
Health
Rsk.Focus
C
Dwarven War Hammer (6)
Anger
Health
Haste
C
Club of Nature (7)
Magic Hold
Magic Mental Shield
Acumen
C
Mace of The Underworld (7)
Mana Up
Magic Silence
Conversion
C
Nirvana Axe (7)
Magic Poison
Magic Power
Magic Weakness
C
Stick of Eternity (7)
Empower
Rsk., Evasion
Bless the Body
C
War Axe (7)
Anger
Health
Haste
C
Yaksa Mace (8)
Anger
Health
Rsk. Focus
B
Heavy War Axe (9)
Anger
Health
Rsk. Focus
B
Art of Battle Axe (10)
Health
Rsk. Focus
Haste
B
Deadman's Glory (10)
Anger
Health
Haste
A
Meteor Shower (11)
Focus
Critical Bleed
Rsk. Haste
A
Elysian Axe (12)
Health
Anger
Critical Drain
S
Arcana Mace (13)
Acumen
MP Regeneration
Mana Up
S
Basalt Battlehammer (13)
HP Drain
Health
HP Regeneration
Dwuręczne topory
C
Crystal Staff (5)
Rsk. Evasion
Mana Up
Bodily Blessing
C
Heavy Doom Axe (5)
Magic Poison
Magic Weakness
Magic Chaos
C
Heavy Doom Hammer (5)
Magic Regeneration
Mental Shield
Magic Hold
C
Cursed Staff (6)
Magic Hold
Magic Poison
Magic Weakness
C
Inferno Staff (7)
Acumen
Magic Silence
Magic Paralyze
C
Paagrio Hammer (7)
Rsk. Evasion
Magic Poison
Magic Weakness
C
Paradia Staff (7)
Magic Regeneration
Mental Shield
Magic Hold
C
Sage's Staff (7)
Magic Hold
Magic Poison
Magic Weakness
C
Paagrio Axe (7)
Mana Up
Magic Weakness
Magic Chaos
C
Deadman's Staff (8)
Magic Regeneration
Mental Shield
Magic Hold
C
Demon's Staff (8)
Magic Poison
Magic Weakness
Magic Chaos
C
Ghoul's Staff (8)
Rsk. Evasion
Mana Up
Bodily Blessing
B
Sprite's Staff (9)
Magic Regeneration
Mental Shield
Magic Hold
B
Staff of Evil Spirit (10)
Magic Focus
Bodily Blessing
Magic Poison
A
Dasparion's Staff (11)
Mana Up
Conversion
Acumen
A
Branch of The Mother Tree (12)
Conversion
Magic Damage
Acumen
S
Imperial Staff (13)
Empower
MP Regeneration
Magic Hold
S
Dragon Hunter Axe (13)
HP Regeneration
Health
HP Drain
Łuki
C
Crystallized Ice Bow (5)
Guidance
Evasion
Quick Recovery
C
Elemental Bow (5)
Guidance
Miser
Quick Recovery
C
Noble Elven Bow (6)
Evasion
Miser
Cheap Shot
C
Akat Long Bow (7)
Guidance
Evasion
Miser
C
Eminence Bow (8)
Guidance
Miser
Cheap Shot
B
Dark Elven Long Bow (9)
Evasion
Critical Bleed
Miser
B
Bow of Peril (10)
Guidance
Quick Recovery
Cheap Shot
A
Carnage Bow (11)
Light
Critical Bleed
Mana Up
A
Soul Bow (12)
Cheap Shot
Quick Recovery
Critical Poison
S
Draconic Bow (13)
Cheap Shot
Focus
Critical Slow
Sztylety
C
Cursed Dagger (5)
Critical Bleed
Critical Poison
Rsk. Haste
C
Dark Elven Dagger (5)
Focus
Back Blow
Rsk. Haste
C
Soulfire Dirk (6)
Magic Hold
Magic Silence
Mana Up
C
Stiletto (6)
Critical Bleed
Critical Poison
Rsk. Haste
C
Dark Screamer (7)
Evasion
Focus
Critical Bleed
C
Grace Dagger (7)
Evasion
Focus
Back Blow
C
Crystal Dagger (8)
Critical Bleed
Critical Poison
Critical Damage
B
Hell Knife (9)
Mental Shield
Magic Weakness
Magic Regeneration
B
Kris (9)
Evasion
Focus
Back Blow
B
Demon's Sword (10)
Critical Bleed
Critical Poison
Critical Damage
A
Bloody Orchid (11)
Focus
Back Blow
Critical Bleed
A
Soul Separator (12)
Guidance
Critical Damage
Rsk. Haste
S
Angel Slayer (13)
Crt. Damage
HP Drain
Haste
Kastety
C
Chakram (5)
Critical Drain
Critical Poison
Rsk. Haste
C
Fist Blade (6)
Rsk. Evasion
Rsk. Haste
Haste
C
Knuckle Duster (8)
Rsk. Evasion
Rsk. Haste
Haste
C
Great Pata (8)
Critical Drain
Critical Poison
Rsk. Haste
B
Arthro Nail (9)
Critical Poison
Rsk. Evasion
Rsk. Haste
B
Bellion Cestus (10)
Critical Drain
Critical Poison
Rsk. Haste
A
Blood Tornado (11)
Haste
Focus
Anger
A
Dragon Grinder (12)
Rsk. Evasion
Guidance
Health
S
Demon Splinter (13)
Focus
Health
Crt. Stun
Włócznie
C
Body Slasher (5)
Critical Stun
Long Blow
Wide Blow
C
Orcish Glaive (5)
Anger
Critical Stun
Long Blow
C
Scythe (5)
Anger
Critical Stun
Light
C
Bec de Corbin (6)
Critical Stun
Long Blow
Light
C
Poleaxe (7)
Wide Blow
Long Blow
Critical Stun
C
Scorpion (7)
Anger
Critical Stun
Long Blow
C
Widow Maker (7)
Critical Stun
Long Blow
Wide Blow
C
Orcish Poleaxe (8)
Critical Stun
Long Blow
Wide Blow
B
Great Axe (9)
Anger
Critical Stun
Light
B
Lance (10)
Anger
Critical Stun
Long Blow
A
Halberd (11)
Haste
Critical Stun
Wide Blow
A
Tallum Glaive (12)
Guidance
Health
Wide Blow
S
Saint Spear (13)
Health
Guidance
Haste
Miecze
C
Katana (6)
Focus
Critical Damage
Haste
C
Raid Sword (6)
Focus
Critical Drain
Critical Poison
C
Shamshir (6)
Guidance
Back Blow
Rsk. Evasion
C
Spirit Sword (6)
Critical Damage
Critical Poison
Haste
C
Homunkulus's Sword (7)
Acumen
Conversion
Magic Paralyze
C
Sword of Whispering Death (7)
Empower
Magic Power
Magic Silence
C
Caliburs (7)
Guidance
Focus
Critical Damage
C
Sword of Delusion (7)
Focus
Health
Rsk. Haste
C
Sword of Limit (7)
Guidance
Critical Drain
Health
C
Sword of Nightmare (7)
Health
Focus
Light
C
Tsurugi (7)
Focus
Critical Damage
Haste
C
Samurai Longsword (8)
Focus
Critical Damage
Haste
B
Sword of Valhalla (9)
Acumen
Magic Weakness
Magic Regeneration
B
Keshanberk (9)
Guidance
Focus
Back Blow
B
Sword of Damascus (10)
Focus
Critical Damage
Haste
A
Elemental Sword (11)
Magic Power
Magic Paralyze
Empower
A
Tallum Blade (11)
Critical Poison
Haste
Anger
A
Sword of Miracles (12)
Magic Power
Magic Silence
Acumen
A
Dark Legion's Edge (12)
Critical Damage
Health
Rsk. Focus
S
Forgotten Blade (13)
Haste
Health
Focus
Miecze Dwuręczne
C
Flamberge (5)
Critical Damage
Focus
Light
C
Berserker Blade (8)
Focus
Critical Damage
Haste
B
Great Sword (9)
Health
Critical Damage
Focus
A
Dragon Slayer (12)
Health
Critical Bleed
Critical Drain
S
Heaven's Divider (13)
Haste
Health
Focus

 SA na Dual Mieczach

Special Abilities będzie automatycznie aktywowana na dualu po podniesieniu go na +4.

Grade

Nazwa

Opis SA

C
Crimson Sword*Elven Long Sword
Celnośc + 2.
C
Elven Sword*Elven Long Sword
P. Atk + 61 podczas krytycznego ataku
C
Sword of Revolution*Sword of Revolution
Maximum HP wzrasta o 25%.
C
Sword of Revolution*Elven Long Sword
Critical Attack wzrasta o 50.
C
Elven Long Sword*Elven Long Sword
Atk. Spd. wzrasta o 4%.
C
Stormbringer*Stormbringer
Celnośc wzrasta o 2.
C
Stormbringer*Katana
Maximum HP wzrasta o 25%.
C
Stormbringer*Raid Sword
Atk. Spd. wzrasta o 2%.
C
Stormbringer*Shamshir
P. Atk. wzrasta o 49 podczas krytycznego ataku
C
Stormbringer*Spirit Sword
Critical attack wzrasta o 24.
C
Katana*Katana
Atk. Spd. wzrasta o 4%.
C
Katana*Raid Sword
P. Atk. wzrasta o 84 podczas krytycznego ataku
C
Katana*Spirit Sword
Celnośc wzrasta o 2.
C
Raid Sword*Raid Sword
Atk. Spd. wzrasta o 4%.
C
Shamshir*Katana
P. Atk. wzrasta o 84 podczas krytycznego ataku
C
Shamshir*Raid Sword
Critical wzrasta o 40.
C
Shamshir*Shamshir
Celnośc wzrasta o 2.
C
Shamshir*Spirit Sword
Maximum HP wzrasta o 25%.
C
Spirit Sword*Raid Sword
Critical wzrasta o 40.
C
Spirit Sword*Spirit Sword
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Stormbringer*Caliburs
Celnośc wzrasta o 5.
B
Stormbringer*Sword of Delusion
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Stormbringer*Sword of Limit
P. Atk wzrasta o 166 podczas krytycznego ataku
B
Stormbringer*Sword of Nightmare
Critical wzrasta o 76.
B
Stormbringer*Tsurugi
Atk. Spd. wzrasta o 7%.
B
Katana*Caliburs
Celnośc wzrasta o 4.
B
Katana*Sword of Delusion
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Katana*Sword of Limit
P. Atk. wzrasta o 146 podczas krytycznego ataku
B
Katana*Sword of Nightmare
Critical wzrasta o 65.
B
Katana*Tsurugi
Atk. Spd. wzrasta o 6%.
B
Raid Sword*Caliburs
Celnośc wzrasta o 4.
B
Raid Sword*Sword of Delusion
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Raid Sword*Sword of Limit
P. Atk. wzrasta o 146 podczas krytycznego ataku
B
Raid Sword*Sword of Nightmare
Critical wzrasta o 65.
B
Raid Sword*Tsurugi
Atk. Spd. wzrasta o 6%.
B
Shamshir*Caliburs
Celnośc wzrasta o 4.
B
Shamshir*Sword of Delusion
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Shamshir*Sword of Limit
P. Atk. wzrasta o 146 podczas krytycznego ataku
B
Shamshir*Sword of Nightmare
Critical wzrasta o 65.
B
Shamshir*Tsurugi
Atk. Spd. wzrasta o 6%.
B
Spirit Sword*Caliburs
Celnośc wzrasta o 4.
B
Spirit Sword*Sword of Delusion
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Spirit Sword*Sword of Limit
P. Atk. wzrasta o 146 podczas krytycznego ataku
B
Spirit Sword*Sword of Nightmare
Critical wzrasta o 65.
B
Spirit Sword*Tsurugi
Atk. Spd. wzrasta o 6%.
B
Caliburs*Caliburs
P. Atk. wzrasta o 127 podczas krytycznego ataku
B
Caliburs*Sword of Delusion
Critical wzrasta o 54.
B
Caliburs*Sword of Limit
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Caliburs*Sword of Nightmare
Atk. Spd. wzrasta o 5%.
B
Caliburs*Tsurugi
Celnośc wzrasta o 4.
B
Stormbringer*Samurai Long sword
Celnośc wzrasta o 4.
B
Sword of Delusion*Sword of Delusion
Celnośc wzrasta o 4.
B
Sword of Delusion*Sword of Nightmare
P. Atk. wzrasta o 127 podczas krytycznego ataku
B
Sword of Delusion*Tsurugi
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Sword of Limit*Sword of Delusion
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Sword of Limit*Sword of Limit
P. Atk. wzrasta o 127 podczas krytycznego ataku
B
Sword of Limit*Sword of Nightmare
Critical wzrasta o 54.
B
Sword of Limit*Tsurugi
Atk. Spd. wzrasta o 5%.
B
Sword of Nightmare*Sword of Nightmare
Critical wzrasta o 54.
B
Sword of Nightmare*Tsurugi
Atk. Spd. wzrasta o 5%.
B
Tsurugi*Tsurugi
Critical wzrasta o 54.
B
Katana*Samurai Long Sword
P. Atk. wzrasta o 106 podczas krytycznego ataku
B
Raid Sword*Samurai Long Sword
Critical wzrasta o 43.
B
Shamshir*Samurai Long Sword
Celnośc wzrasta o 3.
B
Spirit Sword*Samurai Long Sword
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Caliburs*Samurai Long Sword
Atk. Spd. wzrasta o 5%.
B
Sword of Delusion*Samurai Long Sword
P. Atk. wzrasta o 133 podczas krytycznego ataku
B
Sword of Limit*Samurai Long Sword
Celnośc wzrasta o 3.
B
Sword of Nightmare*Samurai Long Sword
Maximum HP wzrasta o 25%.
B
Tsurugi*Samurai Long Sword
Critical wzrasta o 52.
B
Samurai Long Sword*Samurai Long Sword
Atk. Spd. wzrasta o 4%.
A
Keshanberk*Keshanberk
Atk. Spd. wzrasta o 8%.
A
Keshanberk*Damascus
Maximum HP wzrasta o 25%
A
Damascus*Damascus
Celnośc wzrasta o 6.
S
Tallum Blade*Dark Legion's Edge
MaxHP +15%, MaxMP +20%, MaxCP +30%